2012.04.08.
19:36

Írta: Dr. Tóth Zoltán

Arab tavasz, új választások

Nemzetközi szabványok a nemzeti választási bizottságoknak

A regionális munkaértekezletet az ENSZ Fejlesztési Szervezete (UNDP) és a Nemzetközi alapítvány a választásokért (IFES, Washington) szervezésében jött létre. A rendezvény fogadó országa Egyiptom, amelyre 2012. április 9-11 között kerül sor Kairóban. A konferencián Tunézia, Egyiptom és Líbia választási szakértői vesznek részt, bemutatva országuk jelenlegi választási modelljét. Az előadók az 5 kontinenst képviselnek: Afrika, Amerika (észak és dél), Ausztrália, Ázsia. Európa képviselőjeként kaptam meghívást, tekintettel arra, hogy korábban 3 alkalommal is részt vettem az iraki választások nemzetközi megfigyelésében, egy palesztinai választási oktatási projektben és egy kuwaiti munkaértekezleten, amelynek célja egy arab regionális, nem kormányzati választási szervezet létrehozása volt a célja az Öböl országokra kiterjedően.

A  bevezető előadások szövegét előre le kell adni, ezért az arab fordítónak már elküldött szövegemet olvashatják.

„Elnök úr! Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Köszöntöm Önöket, a választási kollégáimat a regionális konferencián.

Nagyon rövid idő áll rendelkezésemre, ezért 3 témát érintek röviden:

1. Mitől független a függetlennek nevezett választási bizottság?

2. Milyen tipikus választási csalások vannak a világon?

3. Miért jött létre 21 évvel ezelőtt az Európai Választási Szakértők Szövetsége?

Ad 1.) A világon sok-sok választási bizottság nevében szerepel a „független” jelző, azonban kevés a valóban független szervezet és választási hivatalnok.

Az európai gyakorlat szerint milyen feltételei és garanciái vannak egy független választási hatóságnak?

 1. A választási hatóság a tevékenységében csak a parlament által alkotott alkotmánynak, a törvénynek és a saját lelkiismeretének van alárendelve (hasonlóan a bíróhoz).
 2. A választási törvény a nemzetközi standardokra és a nemzeti hagyományokra egyaránt épít. A választási rendszer egyidejűleg biztosítja a képviselet arányosságát és a kormányzás stabilitását.
 3. A választási hatóság tagja személyében nem függ minisztertől, nem utasítható a kormány vagy a választáson induló pártok vezetői által.
 4. A vezető választási hivatalnokot a parlament nevezi ki és tevékenységéről is a parlamentnek tartozik beszámolni.
 5. A választási hatóság tevékenységét, döntését csak a bíróság változtathatja meg.
 6. A választási hatóság és annak tagjai a nyilvánosság előtt végzik tevékenységüket, intézkedéseik nem titkosíthatóak. Kiemelten kezelik a média közszolgálati jellegű tájékoztatását.
 7. A választási hatóság a feladatait és megbízatását 5 évig (parlamenti cikluson túlnyúló ideig) végzi és megbízatása meghosszabbítható.
 8. A választási hatóság költségvetését a parlament állapítja meg, és elegendő pénzt és köztisztviselőt (központi, területi és helyi szinten) biztosít a tevékenység tisztességes és átlátható elvégzéséhez.
 9. A választási hatóság folyamatosan működő központi szervezet, amelynek tagjai megfelelő képzettséggel és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkeznek.

10.A választási hatóság előmozdítja a választópolgárok részvételének a tömegességét a választáson, de tevékenységét pártsemlegesen végzi.

11.A választási hatósággal kötelesek együttműködni a részfeladatok megoldásában a minisztériumok, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szervezetek, a területi állami és az önkormányzati szervek. A választási hatóság magas technikai-műszaki színvonalon dolgozik.

12.A választási hatóság kötelezettsége a részrehajlás nélküli tevékenység, a törvények megtartása és megtartatása, a jogorvoslatok eredményes kivizsgálása, a választási csalások megelőzése, illetőleg utólagos felderítése és nyilvánosságra hozatala. A választási hatóság döntésére minden párt és bármely választópolgár észrevételt tehet, amelyről végső soron bíróság dönt. A nemzetközi választási megfigyelők tevékenységét a választási hatóság köteles figyelembe venni.

13.A választási hatóság állapítja meg - a jogorvoslatok lezárása után – a választások végeredményét. A parlamenti képviselők a választási hatóság vezetőjének a kezéből kapják meg a parlamenti képviseletük jogosságát bizonyító igazolványt.

 

Az általam elmondott 13 pont a legjobb európai joggyakorlatokból és saját tapasztalataimból került összegezésre. Nem található meg egy országnak a nemzeti választási törvényében sem ilyen komplex összeállítás. 20 év alatt 30 országból gyűjtögettem össze a tapasztalatokat, amelyeket most egy csokorba szedve nyújtottam át Önöknek.

 

Van egy közmondás, amely szerint „Az okos ember más kárán tanul!”. De van egy másik mondás is: „A buta ember saját kárán sem tanul”! Azt javasolom Önöknek, hogy okos emberek legyenek!

 

Ad 2.) A világ minden országában csalnak a választásokon. 30 ország választásain vettem részt, de olyan államot nem találtam, ahol ne lett volna csalás. Csaltak az nagy országokban (pl. USA, Oroszország), csaltak a kis méretű országokban (pl. Magyarország, Lettország). Nincs olyan kontinens a földön, ahol nem csaltak a múltban, a jelenben és már tervezik a jövőbeni csalásokat is.

 

A döntő kérdés az, hogy milyen mértékűek ezek a csalások? Befolyásolják-e a parlamenti többséget, befolyásolják-e a kormány összetételételét, befolyásolják-e azt, hogy ki ül be a parlamenti székbe?

 

A csalást fel kell deríteni, a csalás következményeit meg kell szüntetni és a csalókat meg kell büntetni. A legjobb választási törvények azonban a választási csalás megelőzésére (prevenció) nagy hangsúlyt fektetnek.

 

Mi a választási csalás? Választási csalás az, amikor választópolgárok akaratát meghamisítják. Más a választás eredménye, mint a választópolgárok szavazata.

Kik csalnak a választáson? A legsúlyosabb az, ha a kormány, a választási hatóság vagy a kormánypárt az előkészíti a választási csalást. Az ilyen csalások ha jelen időben nem is akadályozhatóak meg egyes országokban, azonban a nemzetközi megfigyelők azt a nemzetközi sajtóval közlik és a történelemkönyvek rögzítik.

 

Ilyen választás volt Magyarországon 1947-ben, amikor a választójogosultak száma 7 millió volt, de a szavazás végén 10 millió szavazólapot számoltak össze a helyi bizottságok.

 

Ha a legsúlyosabb csalás a központi szervek által kigondolt és megszervezett csalás, akkor a legenyhébb az egyes túlbuzgó pártaktivisták által elkövetett szabálytalanságok: pl. a kétszeri szavazás.

 

A két végpont között vannak a közbenső mértékek: pl. a szavazatszámláló bizottság tagjai egy párthoz tartozva meghamisítanak minden szavazatot, amelyet nem saját pártjukra adnak le. Meghamisítják a jegyzőkönyveket, érvénytelenítenek minden szavazólapot, amelyen az ellenfélre szavaztak. Halottak nevében engednek szavazni – ezt a módszert már 100 éve ismerjük.

 

Ezeket a tipikus csalásokat joggal nevezzük primitív csalásnak, mert megfelelő módszerekkel könnyen leleplezhetőek és a bűnösök kideríthetőek. Azonban terjedőben vannak a nagyon „fehérgalléros”, kimódolt, rafinált csalások, mint a „láncszavazás”, amely már komoly logisztikai támogatást kapnak, vagy a névjegyzék ellopása és az elektronikus „okos telefonok” használata.

 

A legújabb csalási módszerek már nem a választás napi eredményt akarják meghamisítani, hanem előre hozzák a választási csalást: fekete pénzen a média kampány megvásárlása, a közvélemény-kutatási adatok felvásárlása.

Nem a fantázia világába tartoznak a választási „csillagháborús” tervek, a műholdas adatátvitel meghamisításával.

 

A csalás elleni hatékony védelmet többoldalú, egyidejű garancia rendszer alkalmazása biztosítja:

 • a választási törvény precizitása
 • független választási bizottság
 • pártok megfigyelői a helyi választási bizottságokban
 • civil szervezetek és nemzetközi megfigyelők részvétele a választás egész folyamatában
 • számítástechnikai felderítő eszközök a választási csalások prevenciójában
 • rendőrség, bíróság aktív fellépése a csalók ellen.-------------------------

 

Hoztam Önöknek egy részletes tanulmányt angol nyelven a választási csalásokról. Kérem a konferencia szervezőket, hogy arab nyelvén bocsássák a résztvevők rendelkezésre.

 

Ad 3,) Az Európai Választási Szakértők Szövetsége (ACEEEO) megalakulására 1991-ben került sor az IFES kezdeményezésére, Budapesten. A régió 6 országa értett egyet azzal, hogy szükség van egy nemzetközi szervezetre, amely szakmai támogatást nyújt a tagországok választási bizottságai oktatásához, a tapasztalatok megosztásához.

 

A magam részéről, aki 1991-2011 között voltam a szervezet főtitkára, nagyon fontos volt ez a kezdeményezés, mert világosan láttam, hogy egy-egy államban a kormány és a csalási szándék mindig erősebb,  mint egy szingli választási hatóság ellenállási ereje. Azonban egy regionális nemzetközi szervezet mindig erősebb a tudásban és a tisztességben, mint egy-egy kormány.

 

Ilyen céllal indultunk el, és a történelem igazolta a célok helyességét. Köszönet ezért az IFES itt jelen levő képviselőinek, Bill Sweneeynek és az alapítóknak C. White és R. Soudriette uraknak.

 

2011-ben az ACEEEO-nak már 24 tagországa volt. (www.aceeeo.org) Minden évben szakmai konferenciát rendeztünk, összesen 14 tagországunk fővárosában, Moszkvától Londonig. A témáink a választók névjegyzékétől az első választók oktatásáig minden szakmai kérdésre kiterjedtek.

 

2009-ben az Öböl országok meghívtak egy kuwaiti konferenciára, amelyen előkészületeket tettek egy regionális választási nemzetközi szervezet létrehozására.

 

Az Öböl országok mellett Jemen is részt vett megfigyelőként, akinek a képviselője ezen a konferencián is részt vesz. Kérdezem, hogy sikerült-e folytatni egy regionális szervezet létrehozását? Ezt a kérdést ajánlom az IFES és az UNDP figyelmébe is.

 

Kedves Kollégák!

 

Köszönöm Önöknek, hogy lehetővé tették a részvételemet a kairói konferencián, ebben a szép fővárosban. Köszönöm, az UNDP és az IFES vezetőinek, hogy támogatták az utazásomat. Köszönöm a helyi szervezőknek a munkát.

Sok sikert kívánok a tunéziai, egyiptomi és a líbiai választási hatóságoknak a munkájukhoz.

Sok sikert kívánok a választási bizottságok működési alapelveinek a konkrét megvalósításhoz: önállóság, semlegesség, átláthatóság, professzionalitás, állandóság.

 

Magyarországon van egy közmondás: „A tisztességes emberek előtt megemelem a kalapom!”

 

Engedjék meg, hogy a magyar közmondáshoz híven, én a konferencia résztvevői előtt „megemelem a kalapom!”

 

2012-04-08

Dr. Tóth Zoltán

Nemzetközi választási szakértő

ACEEEO volt főtitkára”

komment

Címkék: választás arab

A bejegyzés trackback címe:

https://tothzoltan.blog.hu/api/trackback/id/tr154371851

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.