2015.07.29.
13:28

Írta: Dr. Tóth Zoltán

A népszavazási törvény nem javítható módosításokkal

 

Módosítani kellene a népszavazási törvényt?

 

Az ATV Start c. műsorában Tóth Zoltán azt javasolta, hogy új népszavazási törvényt kellene alkotni, mert a jelenlegi népszavazási törvény alapján csak akkor lehet országos népszavazást tartani, ha azt a Fidesz engedélyezi.

 

Van 7 perce a videó megnézésre?

 

http://www.atv.hu/videok/video-20150729-enyhitenenek-a-nepszavazasok-szabalyozasan

 

Szólj hozzá!

Címkék: videó demokrácia közigazgatás kormánypárt elsőválasztók jóállam országos népszavazás magyar választások története 2015 Magyarország

2015.07.28.
10:09

Írta: Dr. Tóth Zoltán

Az elnök emberei: film és nem a valóság

Az újdonság erejével hatott a tv filmsorozatok között Az elnök emberei[i], amikor megjelent Magyarországon. A szappanoperáktól eltérően kitűnő színészekkel, cselekményes/pörgő képekkel, értelmes politikai és emberi konfliktusokkal vonta be a tv nézők tömegeit a vonzáskörébe.

Hitelesnek tűnő képet vetített a hétköznapi emberek szeme elé a politikai, hatalmi kulisszatitkokról, a szigorúan titkos akciókról. A jó politikusok nagyon jók, és a rossz politikusoknak is van valami sármja, valami belevalósága, amellyel az eltérő érdekeket szolgálják.

Az elnök kimagaslik a többi szereplő közül. Mindig a választókat tartja szem előtt, és ha néha hibázik, akkor is becsületesen jár el. Az ellenzékkel kemény kézzel bánik, de kompromisszumra kész. Az elnök emberi esendősége is csodálatra késztet mindenkit.  A király is esendő ember, juthat eszünkbe Ferenc József vagy VIII. Eduárd barátnőjéről, vagy Mária esetleg Sziszi királynő nehéz sorsáról, amelyet más filmsorozatokból ismerünk. Olyan jó kisemberként azt látni a filmekben, hogy a hatalmasok és gazdagok is lehetnek boldogtalanok!

Az állami ügyek intézésének a legfontosabb helyszíne a folyosó, ahol gyors menet közbeni beszélgetésekben hoznak határozatokat a politikusok, mert dinamikusak, és azonnali döntések kellenek a konfliktusokban. Munkaideje csak a takarítónőnek van, mindenki más éjjel-nappal dolgozik az „ügyért”. Az elnök és ellenzék között hezitáló politikusok emberileg is gyengék, és isznak (még jó, hogy nem dohányoznak, mert az a vég!).

A 2014. évi választási kampányban a Fidesz egyik politikusa szerint a szocialista képviselők szájtátva bámulják Az elnök embereit. Valószínűleg azt akarta az illető mondani, hogy a Fidesz és annak vezetője már mindent megtanult a hatalomgyakorlás technikájából, mert a 7 évadnyi sorozatot előbb nézték meg külföldi tv csatornákon, mint az ellenzékük az ATV-n.

Az elnök embereinek (a látható és hallható filmeken túl) van olyan üzenete is, amelyről nem beszélnek a politikusok, a kritikusok és az esztéták. A filmsorozat a kétpárt rendszernek állít dicsőséget, és elvet minden olyan politikai megoldást, amely a két párton kívül van. A filmben a két párt úgy jelenik meg, mint a választások útján állami kongresszusi és szenátusi tagokká választott képviselők. A civil szervezetek igaz ügyért küzdenek, és a kormány mindig támogatja az igaz ügyeket.

A kétpárt rendszerben szükséges az egyfordulós, egyszerű többséges választási rendszer. Egy szó sem esik Az elnök embereiben arról, hogy a világban nem csak Westminster típusú (pl. Nagy-Britannia, USA) választási-politikai rendszerek vannak, hanem a sokpárt rendszerre épülő, arányos választási rendszerek is. A diktátorságot kedvelő politikusok azért hozatnak a parlamenttel olyan választási törvényt, hogy a sokpárt rendszer a kétharmados parlamenti többséghez elegendő legyen a szavazatok 30% is.

A filmsorozat legfontosabb tanítása az embereknek és a politikusok, hogy a két párton kívül nincs élet, a kongresszuson és a szenátuson kívül nincs képviselet. Nincsenek korrupt politikusok, minden politikus felelősen viseltetik a saját választói iránt. Optimistán néznek a világba még a vesztesek is. 

Amikor Az elnök embereit nézzük, ne felejtsük el, hogy filmet nézünk, és nem a valóságot látjuk.

 http://nepszava.hu/cikk/1064699-az-elnok-emberei

 


 

 

Szólj hozzá!

Címkék: választás demokrácia pártok elsőválasztók filmszínházirodalom Népszava 2015 Magyarország

2015.07.23.
22:26

Írta: Dr. Tóth Zoltán

A politika legyőzte a jogot

 

Népszavazáshoz a Fidesz engedélye kell.

 

Kálmán Olga (Egyenes beszéd, ATV) kérdezte Tóth Zoltánt arról, hogy lehet-e országos népszavazást tartani. A választ meghallgathatják a következő linken:

 

http://www.atv.hu/videok/video-20150723-toth-zoltan-eb

 

Szólj hozzá!

Címkék: választás videó közigazgatás kormánypárt elsőválasztók Európai Unió Alkotmánybíróság OVB országos népszavazás Alkotmány Alaptörvény magyar választások története nemzetközi megfigyelés 2015 Magyarország

2015.07.23.
11:29

Írta: Dr. Tóth Zoltán

Vita Csizmadia Ervinnel: A társadalmi ellenállás korszaka felé?

 

 

 

Csizmadia Ervin: A társadalmi ellenállás korszaka felé? (ÉS 2015. július 10.)

 

Csizmadia Ervin történeti érdeklődésű politológusnak nevezi magát. A történeti érdeklődésű jogász veszi tollat és vitába kezd a cikkíróval. A vita elkezdése önmagában pozitív jel lehet a cikkíró számára, mert az érdemlességet mutatja: nem lehet a cikke felett/mellett csak úgy elhaladni.

 

Moldova György: Fej vagy írás? c. könyvében (Urbis Könyvkiadó, Szentendre, 2015.) azt tanácsolja a potenciális íróknak, hogy a cikk elején egyértelműen rögzítsék az álláspontjukat, mert a szerkesztők mindig a végéről kezdik rövidíteni a hosszúnak ítélt cikket. Nos, megfogadva a jótanácsot, a vita nyitányaként rögzítem, hogy egyetértek Csizmadia Ervin cikkében megfogalmazott végső igénnyel: Magyarország számára „sokpárti parlamentarizmus plurális struktúrával és nagyfokú társadalmi aktivitással” új (negyedik) típusú modellt szükséges kialakítani.

 

Csizmadia Ervin a cikke tartalmának megerősítéséhez Jókai Mór És mégis mozog a Föld c. regényéből[i] a nádor mondatát idézi: „Ez az ország addig él, amíg alszik. S jaj annak, aki felébreszti.” Csizmadia tartalomerősítőjét magával Jókainak a regénye címéhez írt indoklásával szembesítem: Eppur si muove! Mikor Galilei ezt az emlékezetes mondást tevé, megdobbantá lábával a földet; éppen csak ezt a kis darabját a földnek felejté el megrúgni, ami itt a Kárpátoktól a Dunáig kikerekítve fekszik; az egész föld mozdult, hanem ez az egy darab állva maradt.” A nádor mondata agresszív fenyegetés mindazoknak, akik a társadalmi haladás, a társadalmi egyenlőség eszméjéért tesznek valamit.

 

A cikk címe szerint is a társadalmi ellenállás megkezdődött, 2014 ősze óta az ellenzék jelen van az utcákon. A szerző szerint „Ezt a jelenséget nem intézhetjük el annyival, mindez azért történik, merthogy elhatalmasodott a kormányzati pimaszság, egekben a korrupció, és mindezek tetejébe a demokratikus kormányzati rendszert felváltotta a diktatúra és hasonlók.” A szerző nem tagadja a pimaszság, a korrupció és a diktatúra tényeit, azonban ezen okoknál mélyebb társadalmi gyökerekre, történelmi folyamatokra is utal. Adós marad azonban a szerző a mélyebb gyökerek és folyamatok megismertetésével.

 

A cikkíró a történelmi fejlődési folyamatok ismeretének a hiányát rója fel keményen a mai balliberális gondolkodóknak, ellenzéki politikusoknak és elnéző vállveregetéssel az Orbán hívőknek. A szerző mondavalóját jól sűríti a címbe: a társadalmi ellenállás kialakulása felé haladunk? A mondani valójának történelmi hátteréül a szerző a magyar politikai rendszert három korszakra osztja. Elsőként a Kiegyezéstől a második világháború végéig (1870-1945), melyben  a sokpárti parlamentarizmus, domináns egypárt rendszer és társadalmi passzivitás volt a jellemző. A második korszak a tényleges egypárt rendszer (Kádár korszak) társadalmi passzivitással, és a harmadik a sokpárt rendszerű parlamentarizmus társadalmi ellenállással. Ez utóbbin belül a társadalmi ellenállásra 3 rövid történelmi periódust említ a szerző: az 1905-1906-ban a 30 éve regnáló Szabadelvű/Deák párt elsöprése, az 1980-as évek társadalmi aktivitásával a Kádár-rendszer megbuktatása, és 2014 ősze óta az ellenzék utcai megjelenése – egyelőre ismeretlen végkifejlettel.

 

Csizmadia Ervin konkrét történelmi kérdéseket fogalmaz meg a balliberális gondolkodók[ii] számára, hogy a Kiegyezéstől a második világháború végéig hogy lehetett sokpárti parlamentarizmus domináns egypárt rendszerrel?

 

Nos, egy történelmi érdeklődésű jogász államigazgatási, alkotmányjogi és választási ismeretek birtokában tud válaszolni ezekre a kérdésekre: A Kiegyezés alapvető célja - magyar oldalról -Magyarország állami szuverenitásának a visszaszerzése volt (kivéve külügy, hadügy, pénzügy). A kiegyezés igénye áthatott minden társadalmi csoportot: az arisztokráciát, a klérust, a nemesi osztályokat, a feltörekvő (németajkú) polgárságot, sőt még a parasztságot is. A kiegyezés Habsburg célja a poroszoktól való vereség után egy békés, adófizető és katonaállító magyar állam volt, korlátozott szuverenitással. Az osztrák polgárok örültek az új piaci lehetőségeknek. A kiegyezés után megtartott választások alapján a lakosság 8% (!) %-nak volt választójoga. Az 1848. V. törvény[iii]megnyitotta a demokratikus választások felé az utat, de bő teret engedett a cenzusos és regisztrációs választásoknak a dualizmus korában. (Érdekes történelmi hasonlóság a Fidesz 2012. évi választási regisztrációs törvényjavaslatához.)

 

A cikkíró másik kérdése a balliberálisokhoz: „Hogyhogy nem sikerült a (Szabadelvű/Deák Pártot) három évtizeden keresztül leváltani?” Jókai, aki maga is harminc évig volt kormánypárti országgyűlési képviselő, őszinte beismerő vallomást tett: „Etettünk és itattunk!” (Az érdeklődő olvasó áttekintheti Jókai tollából a választási csalások minden csínját-bínját A kiskirályok c. regényének a XXVIII. fejezetéből[iv].) A nyílt szavazás korabeli indoklásában a belügyminiszter azt mondta: „Nem fér össze a magyar lélekkel a titkolódzás!”

 

Bibó Istvánnal vitatkozik a cikkíró: (a dualizmusban) …„miként lehet, hogy a magyar történelem legsikeresebb időszakának azt tekinthetjük, amelyben a gazdasági gyarapodás a politikai monolitikusság keretei között valósul meg?” Bibó megvédi önmagát írásaival, azonban azt kérdezem Csizmadia Ervintől: ha ilyen sikeres volt a dualizmus alatt a kormány gazdaságpolitikája, akkor miért kellett az első világháború kirobbantójának lenni? Sőt, még pótkérdést is feltehetünk: mely társadalmi csoportok felelősek az első világháborús magyar emberi, gazdasági, politikai és területi veszteségekért? (Hasonlóan Csizmadia cikkbéli korábbi kéréseihez: kéretik mellőzni a Károlyizást és Kun Bélázást, mint egyszerű néplelki megközelítést.)

 

Érthetetlen, hogy miképp siklik el egy történelem iránt érdeklődő politológus a második világháborúban való magyar részvétel kérdései, és annak következményei iránt való érdeklődés?!

 

Hosszú viták vezethetnek el odáig, hogy társadalmilag is megbeszéljük azt, amit még az értelmiség sem kezdett el érdemben, és a társadalom egésze tv reklámokból és óriás plakátokról értesül a saját életüket meghatározó politikai döntésekről.

 

Széchenyi Istvánnal egyetért a cikkíró: „Széchenyi… hangsúlyosan beszél a magyar nép alkotmányos érzékéről. …mindegyik népnek van valamilyen fő jellemvonása, s nekünk történetesen ez az.” Íme, egy közös pont, amelyből valóban megfordíthatjuk a világot!

 

Minden érdemi vita összeköti azokat, akik gondolkodnak, akik túl akarnak lépni – József Attilát idézve[v] - e mai kocsmán. A gazdaság, a tulajdon, az állam Fidesz-es átrendezése a szegényeket még szegényebbekké, a gazdagokat még gazdagabbá teszi. Akadályozzuk meg ezt az egészségtelen társadalmi irányt!

 

Minden vita bizalmat teremt azok között, akik a szavazatok erejével akarnak győzni és nem fegyverekkel.

 

Dr. Tóth Zoltán

 

választási és közigazgatási szakértő, Megjelent az ÉS 2015. július 17-ei számában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

2015.07.22.
16:25

Írta: Dr. Tóth Zoltán

Barokk hegedűk koncertje

 

Barokk zene koncertek Tolna megyében.

Miszla (Tolna megye) Art Kulturális Központ és Alkotóház ad otthont egy barokk hegedű mesterkurzusnak, amelynek vezetője Tóth Mónika hegedűművész. A mesterkurzus résztvevői a környező településeken koncertet adnak: 2015 július 24-én Tamásiban, július 26-án Gyönkön, mind a két alkalommal 18 órakor a templomban (l.: meghívó).

Ajánljuk minden érdeklődőnek a koncerteket!

Tóth Mónikát meghallgathatják a Rádió Bézsben is, a "Mit Főzzünk? Válassz!" c műsorban (kedd 13-14 óra).

http://www.radiobezs.hu/radiobezs/archivum  

Szólj hozzá!

Címkék: filmszínházirodalom 2015 Magyarország Rádió Bézs

2015.07.20.
13:28

Írta: Dr. Tóth Zoltán

Meghívó a Budaörsi Olvasókör találkozójára

 

Meghívó

                                                             a Budaörsi Olvasókör találkozójára

 

A Budaörsi Olvasókör 2014. szeptemberében alakult meg, és minden hónap második szerdáján tartja rendezvényeit a Budaörsi Városi Könyvtárban.

 

Az Olvasókör célja, hogy lehetőséget adjon az olvasmányélmények megosztására minden érdeklődővel, akik esetleg nem is olvasták az aktuális könyvet. Beszéltünk már Jókairól, Szabó Magdáról, Karinthyról, Örkény Istvánról, Ulickajáról, vendégünk volt Erdős Virág költő, Dr. Bodó Miklós és Ágh Attila professzorok. Legutóbb Spiró György tisztelt meg minket beszélgetéssel.

 

A nyári programunk „vizes” volt, mert a Sukorói kajak-kenu pályán önkénteskedtünk mozgássérültek számára, majd egy sárkányhajóval száguldottunk a vízben.

 

2015. augusztus 12-én, szerdán, 17 órakor találkozunk

 

Buday Péter sztárszakáccsal, https://hu.wikipedia.org/wiki/Buday_P%C3%A9ter

 

a Magyar Kereskedelmi Vendéglátó Múzeumban (Budapest, III. ker. Korona tér 1.), a Kéli Vendéglő és Étterem közelében.

 

Belépődíj 800 Ft, nyugdíjasok 400 Ft, Ingyenesen 70. életévét betöltött személy, fogyatékkal élő személy és egy kísérője, közoktatásban dolgozó pedagógus érvényes pedagógus igazolvánnyal.

 

http://www.mkvm.hu/

 

Térkép:

 

http://bit.ly/1CRurPv

 

vagy

 

https://www.google.hu/maps/place/Magyar+Kereskedelmi+%C3%A9s+Vend%C3%A9gl%C3%A1t%C3%B3ipari+M%C3%BAzeum/@47.538689,19.0432167,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3ea55dac87d2818a

 

Terveink

 

Kukorelly Endre író, elfogadta az Olvasókörünk meghívását. A találkozóra a Budaörsi Városi Könyvtárban kerül sor, 2015. szeptember 9-én, szerdán 17 órakor. Kukorelly Endre regényi közül az Országházi divatokat ajánljuk, de bármit lehetséges: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kukorelly_Endre

 

Dr. Dragomán György író, elfogadta felkérésünket egy beszélgetésre.  A találkozóra a Budaörsi Városi Könyvtárban kerül sor, 2015. október 14-én, szerdán 17 órakor. Dragomán írásai közül a Fehér királyt ajánljuk, de bármit lehetséges: http://gyorgydragoman.com/?lang=hu

 

Kerékgyártó István író, BUDAÖRSI lakos, már tervezi, hogy meglátogatja Olvasókörünket novemberben. http://www.kerekgyarto-istvan.hu/fooldal.html

 

Ágh Attila professzort tervezzük ismét meghívni - 2015. karácsonya előtt.

 

Várjuk az Olvasókör tagjainak a javaslatait 2016-ra!

 

Budaörs, 2015. július 19.

 

Filipszky István, könyvtár igazgató                          Tóth Zoltán, olvasókör vezetője

 

Szólj hozzá!

2015.07.18.
22:20

Írta: Dr. Tóth Zoltán

In memoriam Halák László

 

In memoriam Halák László

 

Ismertem a Magyar Televízió adásaiból, amikor még a riporterek arról beszéltek, ami az embereket érdekelte: politika, hétköznapi problémák, sőt a kisemberek apró problémái is közérdeklődésre tarthattak számot. Megnyerő félmosollyal, nyugodtan, az emberek problémáira érzékenyen kérdezett. Szerkesztőként képes volt hetente közérdeklődésre számot tartó műsort összeállítani.

Nem foglalkoztatták kihívó politikai kérdések, nem akart berontani az elhunyt férj túlélő házastársához, hogy „mizujs?” Közszolgálati riporter és szerkesztő volt. Nagy érték ez manapság, amelyet a riporterek és szerkesztők döntő többsége alulmúl.

Egy alkalommal közös műsort is készítettünk 1986-ban, amelynek emléke a lelkemben és szívemben ma is él.

Munkatársai mindig szívesen dolgoztak vele. Ez ma általában idegen a médiában szokásos inkollegialitástól.

Eggyel megint kevesebben vagyunk. Nyugodjék békében.

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: demokrácia életrajz in memoriam 2015 Magyarország

2015.07.17.
10:55

Írta: Dr. Tóth Zoltán

Pálcikás csirke

A csirke könnyű étel és elkészíteni is gyorsan lehet. Pénztárcabarát az ára is. A csirkét sokféle – hagyományos – módon készítik: egészben sütve, grillezve, rántva, pörköltnek. Most egy kicsit újítunk és a rablóhús kardja helyett egy másik eszközt alkalmazunk: a hurkapálcikát. Egy kicsit látványosabb lesz a sült csirke, és sokkal gyorsabban készül el, mert az apró falatokra vágott csirkehús percek alatt megsül az olajban.

Ha egy egész csirkét veszünk, akkor még spórolunk is, bár többletmunkát jelent bőrteleníteni és kicsontozni a húst. Azonban a csirkebőrből és a csontokból csirke alaplét főzünk, amely kitűnően hasznosul a pl. a rizs főzésnél vagy a főzelékek felengedésénél vagy a fagyasztóládában más alkalomra gondolva, így nem megy semmi kárba az egész csirkéből.

A hurkapálcikákat mérjük hozzá annak a serpenyőnek (lábasnak, tepsinek) a méretéhez, amiben sütünk. A kis kockákra felvágott húst hurkapálcikákra tűzzük. A húsok közé lehet szalonnát, kolbászt, hagymát, zöldséget is közbetűzni.

Az elkészült pálcikákat sózzuk, borsozzuk, és kefirben/joghurtban áztatjuk/pácoljuk. A kefirnek savanykásabb, a joghurtnak semlegesebb az íze. Ha kedveljük a fokhagymát, akkor fokhagymakrémet is tehetünk a kefirbe/joghurtba.

Az áztatott pálcikás csirkéket forró olajban/zsírban fedő alatt sütjük. (A fedő csak azért kell, hogy a kicsapó, fröcskölő sütő anyagtól megóvjuk magunkat és kevesebbet kelljen takarítani a tűzhelyet és a konyhát. Annyi zsiradékot tegyünk az edénybe, hogy a pálcika ne érjen bele a forró sütőanyagba, mert így kézzel is tudjuk forgatni a pálcikákat. Az edénybe lazán helyezzük el a pálcikás csirkéket, részben azért, könnyű legyen forgatni, részben azért, mert ha túlzsúfolt a sütőedény, akkor a csirke nem megsül, hanem megfő. Ennek oka az, hogy a csirke kiengedi a forró sütőanyagba a benne levő víz egy részét, ami lehűti a zsiradékot. Márpedig ez a recept a sült pálcikás csirkéről szól és nem a főtt csirkéről. A pálcikák mellé pucolatlan fokhagymagerezdeket is helyezhetünk, amelyek ízletes kiegészítői lehetnek a köretnek.

A pirosra sült csirkenyársakat visszahelyezzük az áztató/páclébe és melegen tartjuk a tálalásig. Köretként sült zöldséget, rizst sült krumplit vagy friss salátát készíthetünk.

A maradék pálcikás csirkét éjfélkor a hűtőszekrény világánál hirtelen felfaljuk.

 

Szólj hozzá!

Címkék: szakácskönyv 2015 Magyarország Rádió Bézs

2015.07.15.
20:10

Írta: Dr. Tóth Zoltán

Klubrádió: Szociáldemokrata Staféta

 A Klubrádióban az ősszel folytatódik a Mandátum c. választási szakmai sorozat (minden csütörtök 14-15 óra között).

A nyáron egy Athenaeum c. sorozattal jelentkezik Szentpéteri Nagy Richard szerkesztő. Korábban már már volt egy „konzervatívok”, majd egy „liberálisok” c. stafétája, most egy „szociáldemokraták” c. 12 részes folytatással jelentkezik. A staféta lényege, hogy a szerkesztő kiválasztja azt a 12 embert, akik az adott eszmeáramlathoz tartoznak, majd a szerkesztő útjára indítja a stafétát az első interjú alannyal, aki a második adásban riportere lesz egy újabb szociáldemokratának, és az harmadik szociáldemokrata….12. részben visszatér a műsorfolyam zárására Szentpéteri Nagy Richard.

A szociáldemokrata staféta indító adásra engem kért fel a szerkesztő. Az élő műsorból késtem 10 percet (ilyen még nem fordult velem elő 40 év alatt), de addig is a szerkesztő hasznosan töltötte az időt, mert a jobb és bal oldal, a konzervatív, a liberális és a szociáldemokrata eszmerendszer elhatárolásával foglakozott.

Megleptem azzal, hogy a családi szociáldemokrata családi gyökerek után rátértem a Marxra….

http://www.klubradio.hu/index.php?id=205

1. rész 7 perctől végig 21 percig

2. rész elejétől végig

3. rész elejétől 4 percig


 


 

 

Szólj hozzá!

Címkék: választás demokrácia kormánypárt MSZP Klubrádió 2015 Magyarország

2015.07.14.
18:08

Írta: Dr. Tóth Zoltán

Rádió Bézs: Július 14. a francia nemzeti ünnep

 

2015-07-14 13 óra  Mit főzzünk? Válassz! • kedd 13:00-14:00 •

 

Buday Péter sztárszakács a zöldbab szezon elemeit vonultatja fel. Bátri Mária a Gyógyító ételekben a meggyről és cseresznyéről, majd a sárga és görögdinnyéről tanít minket.  Opera elixír rovatunkban Ágoston Lászlótól megtudjuk, Mozart Varázsfuvolájában a herceg egy kép alapján szeret bele egy hölgybe. Ma a szerelmi kapcsolatok egy része a facebookra feltett képek alapján születik. De mi a helyzet a pornó újságok képeivel? 8’29” Szakácskönyv a Bézsben, gondoljuk kedden a hétvégére: húsevőknek és vegetáriánusoknak!  Csirke falatok és zöldséges lencse rizzsel. Hallgatóink receptjeiben Katalin hideg lecsót készít többféleképpen a Rádió Bézs hallgatóinak

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: szakácskönyv 2015 Magyarország Rádió Bézs